MÁY ĐỘT DẬP CỬA LÙA 93

Mô tả

ĐỘT DẬP XINGFA DÙNG CHO HỆ NHÔM 93 CỬA LÙA

Dùng bằng hơi chứ k dùng cơ được vì nhôm xingfa khá dày Chức Năng từng dao nếu khách hỏi  Dao số 1 đột lỗ vít trong + ray bánh xe đầu dưới cây trơn  Dao số 2 đột lỗ vít ngoài + ray bánh xe đầu dưới cây trơn  Dao số 3 đột lỗ vít trong đầu trên cây trơn + cây móc  Dao số 4 đột lỗ vít ngoài đầu trên cây trơn + móc  Dao số 5 đột lỗ vít ngoài + ray bánh xe đầu dưới cây móc đứng  Dao số 6 đột lỗ thoát nước khung bao + cánh cửa sổ xingfa 55  Dao số 7 đột cắt hèm cây trơn và cây móc trên  Dao số 8 đột thoát nước ray 93  Dao số 9 đột lỗ bắt vít đầu trên khung bao đứng  Dao số 10 đột lỗ bắt vít đầu dưới, khung bao ray bằng + ray cao thấp  Dao số 11 đột cắt gân khung bao “