Máy Đột Dập Xinfa 55

  • Đột ke nhảy khung bao vách kính xingfa và ke nhảy khung bao cửa lùa xingfa hệ 55
  • Đột ke nhảy khung bao cửa sổ mở quay xingfa và khung bao cửa sổ hệ vát cạnh PMA, JMA, Lier
  • Đột lỗ thoát nước khung bao cửa sổ lùa xingfa hệ 55
Gọi điện thoại
0907.588.811