Máy Đột Dập Xingfa93

  • Lỗ 1: Hèm mặt ngoài (3 cữ)
  • Lỗ 2: Trơn 1 (trong)
  • Lỗ 3: Trơn 2 (ngoài)
  • Lỗ 4: Móc 1
  • Lỗ 5: Móc 2
Gọi điện thoại
0907.588.811